STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR NATAŠA RANĐELOVIĆ, SPECIJALISTA ORTOPEDIJE VILICA, Resekcija zuba

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR NATAŠA RANĐELOVIĆ, SPECIJALISTA ORTOPEDIJE VILICA, Resekcija zuba