POČETAK RADA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE

COVID-19 obavezna zaštitna oprema, zubar čačak

Specijalistička ordinacija dentalne medicine Ranđelović, počinje sa radom 04. 05. 2020. godine. Novi COVID-19 virus je zauvek promenio zdravstvenu sliku i pružanje usluga u stomatološkim ordincijama. Naša odgovornost pored brige o oralnom zdravlju i lepoti, je zaštita zdravlja i bezbednosti naših pacijenata i nas samih od infekcije virusom COVID-19.

Stomatološka komora je dala određene smernice za povratak radu u stomatologiji i molimo pacijente da ih se pridržavaju i da nam pomognu u njihovom sprovođenju.

Najpre, ukoliko imate simptome oboljenja, kašalj, povišenu telesnu temperaturu, gastrointestinalne smetnje, odložite stomatološku intervenciju i javite se u nadležnu COVID ambulatnu.

Nemojte samo doći u ordinaciju. Uvek predhodno pozovite telefonom na broj: +38132320101. Osoblje će Vas anketirati u smislu kontakta i izloženosti virusu COVID-19 i dobićete svoj termin za intervenciju.

Ranije otkazani pacijenti će biti pozvani, anketirani i zakazani. Prvo ćemo zvati one pacijente koji su prvi otkazani.

Imajte na umu da se ordinacija posle svakog pacijenta mora detaljno očistiti i dezinfikovati i u Vašem interesu, i u interesu onih koji dolaze posle Vas, je da se zakazani termini poštuju. Razmak između zakzazanih pacijenata mora biti takav da se obezbede maksimalno bezbedni uslovi.

U ordinaciju dolazite sa maskom i rukavicama. Po dolasku biće Vam urađena dezinfekcija obuće. Imaćete obavezu da operete ruke toplom vodom i sapunom, a posle ćemo Vam mi uraditi dezinfekciju ruku. Popunjavate anktetni epidemiološki upitinik, ukoliko to već niste uradili preko formulara za zakazivanje na našoj internet adresi www.natasarandjelovic.com, dajete pisanu saglasnost za stomatološku intervenciju i merite telesnu temperaturu. Ukoliko je telesna temperatura povišena, savet je da se javite nadležnom lekaru ili u COVID ambulantu.

U čekaonici ne sme biti u isto vreme više od dve osobe na propisanom rastojanju. Zato Vas molimo da dolazite sami ili sa jednim partiocem i još jednom naglašavamo, poštujte svoj temin. Možda će se ponekad pojaviti potreba da iz epidemioloških razloga sačekate ispred ordinacije.

Naglašavamo da se svi moramo prodržavati svih mera koje su propisane u zajedničkom cilju pobede nad COVID-19. Zahvaljujemo se pacijentima na razumevanju.

ZAKAZIVANJE TERMINA I OBAVEZNI ANKETNI EPIDEMIOLOŠKI UPITNIK

Dragi naši pacijenti, u prilogu ispod je obavezni ANKETNI EPIDEMIOLOŠKI UPITNIK, u skladu sa preporukama Stomatološke komore Srbije. Molimo Vas da ga pažljivo popunite, jer smatramo da Vam je to lakše da učinite na ovaj način, a ne u ordinaciji pre internencije. Sva polja su obavezna, osim zadnja dva (Napomena i Prikači fajl). Nakon prijema Vašeg zahteva, kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku, radi usklađivanja termina i potvrde posete.

  Ime i prezime

  Ime jednog roditelja

  Datum rođenja

  Pol

  ŽenskiMuški

  Mobilni telefon

  Telefon bliske osobe

  Fiksni telefon

  Email

  Adresa i mesto stanovanja

  Zanimanje

  Izabrani stomatolog

  Dijagnoza urgentog stanja

  Da li ste u poslednjih 28 dana putovali u rizična područja?

  DANE

  Da li ste imali bilo kakve kontakte sa osobama koje su u poslednjih 28 dana boravile u rizičnim područjima?

  DANE

  Da li ste u poslednjih 28 dana imali bilo kakve kontakte sa osobama zaražene sa COVID-19?

  DANE

  Da li ste u poslednjih 10 dana imali povišenu temeraturu, respiratorne probleme (kašalj, kijanje), dijareju ili bilo kakav simptom gripa?

  DANE

  Da li danas imate povišenu temeraturu, respiratorne probleme (kašalj, kijanje), dijareju ili bilo kakav simptom gripa?

  DANE

  Da li ste saglasni da vam se izvrši predložena intervencija?

  DANE

  Napomena (0vo polje opciono, popunjavate ga ukoliko je potrebno)

  Prikači fajl (ovo polje je opciono, za slučaj da je potrebno da pošaljete dokument)