Kako sačuvati oralno zdravlje dece

3.deo dete ima karijes

Običnom inspekcijom usta roditelj će teško uočiti početni karijes, videće tek veliku leziju (rupu u zubu).  U toj situaciji  su mogućnosti za očuvanje zuba već ograničene.

Veliki deo naše populacije zove i kaže : “Dete, nebitan uzrast, boli zub, nikad nije bilo kod stomatologa“. Često kažu da i dete već nekoliko dana boli zub.

I sad zamislite da ste stomatolog, treba da dete koje nešto boli, a boli ga verovatno baš puno i  nikad nije bilo u ordinaciji, ne poznaje Vas, ne zna da li da Vam veruje, da stavite na stolicu i  uradite bolnu intervenciju. Pri tom roditelj često kaže dve rečenice: „Neće ti ništa“ i „To ništa ne boli“.  Dakle ako je dete sa bolom, bez obzira na uzrast, anestezija za inervenciju je obavezna. Dete koje je došlo sa bolom i urađena mu bolna intervencija bez anestezije, teško da će ikad više sesti na stomatološku stolicu, a  rado i  bez staha sigurno više nikad.

Dakle savet broj jedan je vodite dete na preglede dok nema nikakve tegobe. Tako će se dete tokom kratkih, bezbolnih i najpre preventivnih  intervencija upoznati sa stomatologom, ordinacijom i steći neko poverenje i komunikaciju. Savet broj dva bi bio ne lažite dete, ono Vam to neće zaboraviti.

I na kraju ko je najbolji stomatolog za dete?

Trebalo bi to biti specijalista dečije i preventivne stomatologije, ali realno je često najbolji stomatolog za Vaše dete je onaj sa kojim dete ima dobru komunikaciju i odnos poverenja.