Kako sačuvati oralno zdravlje dece

5.deo konac delo krasi…. proteza kao kruna zdravog osmeha

proteza kao kruna zdravog osmeha

Proteze za ispravljanje zuba, ortodontski aparati, dele se u dve velike grupe: pokretne proteze koje se skidaju i fiksne proteze koje se lepe za zube. Kad je vreme i koju  protezu tj.ortodontski aparat izabrati?

Problemi sa polozajem pojedinih zuba ili grupe zuba mogu biti i kombinovani sa poremećajem u međusobnom odnosu gornje i donje vilice, kao i sa poremećajem  u veličini vilica. Rani pregled kod ortodonta puno pomogne i pravovremenom postavljanju dijagnoze i blagovremenoj terapiji. Roditelji često prvi primete neko nepravilno nicanje i obično kažu:  „Mlečni zubi su joj/ mu bili kao biseri sve jedan do drugog“. Čim čujemo tu rečenicu odmah znamo da će dete nositi preotezu jer neće imati mesta za stalne zube.

Kad počne smena zuba,najpre treba napraviti ortopan snimak jer on daje puno informacija  o broju zuba, zatim o njihovom medjusobnom položaju, vremenu nicanja, razvijenosti korena…. Sa ortodontskom terapijom se obično počinje kad dete ima stalne sekutiće, jedinice i dvojke.  U periodu mešovite denticije rade se pokretni aparati. Uz uredno  nošenje i redovne kontrole te pokretne proteze mogu zaista dati sjajne rezultate.

Kad se kompetira stalna denticija i dalje se pokretnim aparatima može dosta toga odraditi, ali tad je ipak terapija fiksnim aparatima terapija izbora.

Ali uslov svih uslova je da su zubi zdravi jer je zdravlje važnije od lepote. I pokretne i fikne aparate treba raditi isključivo u saniranim ustima.