Kako sačuvati oralno zdravlje dece

5.deo smena zuba

Na uzrastu od 5 do 7 godina u proseku, počinje smena zuba. Vrlo je važno da stalni zubi niču u zdravoj sredini. Dakle brigom o mlečnim zubima stvara se povoljan ambijent za nicanje stalnih zuba.

Stalni zubi niču u individualnom vremenskom opsegu ali se u principu stalna denticija kompletira nicanjem gornjeg stalnog očnjaka na uzrastu od 12, 13, 14 godina. Rast devojčica i dečaka teče isto do treće godine života, a posle devojčice krenu da rastu brže, pre ulaze u pubertetski skok rasta, pre promene zube i pre prestanu da rastu. Obično u petom razredu devojčice imaju sve stalne zube, a dečaci u sedmom. Ovo je naravno samo okvirno, svako dete je za sebe i raste svojom brzinom. Ne mora uvek da se hronološka starost deteta, tj koliko ima godina, poklopi sa dentalnom starosti, pa neka deca imaju sve stalne zube i u trećem razredu a neka nemaju ni u sedmom.

Nije važno kad niču stalni zubi ali je važno da oni niču određenim redom. Na primer, nije važno da li stalne jedinice niču sa 5 ili 8 godina, ali je važno da je smena simetrična, da su jedinice nikle pre dvojki…

Obzirom da postoje brojne varijacije u broju i položaju zuba, kad dete napuni makar 6 godina i ima više od 20kg potrebno je uraditi snimak svih zuba, ortopantomografski snimak.  Taj snimak je validan dve godine i na njemu se vidi najpre ima li dete sve stalne zube, da li mozda neki zub nedostaje, da li ima višak zuba, da li zubi imaju prepreke u nicanju, da li će dete nositi protezu za ispravljanje zuba, tj ortodonski aparat.

Naši mladi roditelji u ogromnoj većini vrlo brinu o tome da im deca imaju lepe, zdrave i lepo poređane zube.